Léger-web-test

Légertest

uithouding shuttle run test anno 2004

De nieuwe versie van de Légertest maakt deel uit van een samenhangende visie op het trainen van uithouding.

Onder uithouding verstaat men de eigenschap die toelaat een fysieke inspanning van matige intensiteit een lange tijd vol te houden. Uithouding bij jongeren kan men omschrijven als de algemene aërobe uithouding. Deze heeft betrekking op het cardio-respiratorisch en cardio-vasculair systeem, kent een dynamische uitvoering en de energielevering vindt plaats met gebruik van zuurstof.
In de bewegingsopvoeding, in de verschillende sportdisciplines en in de fitnesscentra is uithoudingstraining niet meer weg te denken.

De hamvraag die zich stelt is: hoe kan men uithouding in het veld exact meten? De nieuwe versie van de Légertest of uithouding shuttle run test in combinatie met de Boléro van Ravel en de hartslagmeter biedt een valabel antwoord op die vraag. In vergelijking met andere velduithoudingstesten heeft de nieuwe versie van de Légertest de meeste pluspunten.

Zo heeft de test een ingebouwde opwarming en kent hij een opgelegd looptempo dat prima ondersteund wordt door de muziek van de Boléro. De test koppelt ook de behaalde score aan referentiewaarden die leeftijds- en geslachtsgebonden zijn (Lefevre, 1993). Daarnaast kan met de nieuwe versie de hartfrequentie in rust, de maximale hartfrequentie en de hartfrequentie na 5 minuten recuperatie worden opgevraagd. De hartslagopname om de 0.5 minuut met partner geeft een extra motivatie en tenslotte biedt hij de mogelijkheid een grafische voorstelling met omslagpunt te maken.

In de praktijk kan zowel de leraar lichamelijke opvoeding als de clubtrainer het FITT-principe (Frequentie, Intensiteit, Tijdsduur, Type) bij uithoudingstraining enten op de referentiewaarden van de Légertest, de grafische voorstelling, de hartfrequentie in rust, de maximale hartfrequentie en de hartfrequentie na 5 minuten recuperatie. Voor specifieke uithoudingstraining, extensief (rond de aërobe drempel) of intensief gericht (rond de anaërobe drempel) kan men gebruik maken van de hartfrequentie in het omslagpunt (in experimentele fase) of maximale hartfrequentie.

De nieuwe versie van de Légertest is geconcretiseerd in een CD pakket bestaande uit 2 audio-CD's en een CD-ROM met handleiding en gebruiksaanwijzing en een softwareapplicatie voor resultaatverwerking. Een korte video leid je binnen in de nieuwe versie.

Op het web, zie www.sports-media.be/ kunnen de leerlingen hun persoonlijk meetrapport aanmaken en zien ze de grafische voorstelling van hun test verschijnen. De ontwikkelde webapplicatie “Léger-web-test” door Michaël Willemot vergroot de betrokkenheid van de leerlingen via het web.

Légertest Upgrade 1 , JP. Vanderbist, M. Vandekerkhove,

CD pakket 42 EUR, video 10 EUR

Audiovisuele dienst K.U.Leuven, Kapeldreef 62, 3001 Heverlee, tel. 016 32 82 00, fax 016 32 82 70,

li.mees@avd.kuleuven.ac.be

© 2004 Sports-Media - Programmeur Michaël Willemot.